چشم انداز


شرکت فرآورده هاي غذايي رضوي ، عهده دار توليد محصولات غذايي با کيفيت و سالم است در راستاي انجام اين رسالت ، نام نيک برندهاي" ممتاز رضوي" ، "تقديس رضوي "، "تکديس رضوي "و "رضوي "را پرآوازه خواهد گردانيد . با گسترش فروش محصولات شرکت در پایان برنامه 5 ساله ، در تمام استان های داخل کشور فروش و توزیع محصولات تولیدی میسر گردیده باشد . هم چنین رشد 5 درصدی صادرات تا انتهای برنامه میسر گردیده ، افزایش کیفیت و بهره وری مشاهده گردد. اين مهم با مشارکت کارکنان متعهد و متخصص و با تمهيدات در زمينه افزايش قابليت رقابت پذيري و حداکثر استفاده از فرصت هاي موجود ميسر خواهد شد. شرکت فرآورده هاي غذايي رضوي از جمله برترين ها و پيشتازان صنعت مواد غذايي در کشور و منطقه مطرح خواهد شد .